Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Personal temporal

Ofertes ocupació personal temporal
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2021-COMISSIÓ DE SERVEIS DE TÈCNIC/A MITJÀ DE SERVEIS ECONÒMICS I INTERVENCIÓ - - COMISSIÒ DE SERVEI
ANY 2021-BTT MILLORA DIRECCIÓ DE DEPARTAMENT TÈCNIC D'INFRAESTRUCTURES - - TORN LLIURE MILLORA OCUPACIÓ
ANY 2021-BTT PROMOTOR/A IGUALTAT - - TORN LLIURE
ANY 2021-BTT TÈCNIC/A MITJÀ IGUALTAT (AGENT D'IGUALTAT) - - TORN LLIURE
ANY 2020-BTT COORDINADOR/A INFERMERIA - - TORN LLIURE
ANY 2020-AMPLIACIÓ BTT EDUCADOR/A SOCIAL - - BORSA
ANY 2020-COORDINADOR/A SERVICIS GENERALS RESIDÈNCIA SANTA LLUÏA - - BORSA
ANY 2020-BTT CUINER/A - - TORN LLIURE. BORSA
Anar al principi de la pàgina