Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia i el Ministeri de l’Interior acorden ubicar la nova comissaria de Policia Nacional en una part del solar municipal de l’avinguda de Miguel Hernández

Els terrenys del carrer del 9 d’Octubre on anaven inicialment les dependències revertiran al consistori denier, que els oferirà a la Conselleria de Justícia per a ampliar els jutjats

L’Ajuntament de Dénia aprovarà en el ple d’este mes de novembre iniciar l’expedient de reversió de la parcel·la de 870,86 metres quadrats del carrer del 9 d’Octubre que va cedir al Ministeri de l’Interior en 2009 per a la construcció d’una nova comissaria de Policia Nacional a Dénia. Paral·lelament, es donarà compte al ple de l’informe de l’Àrea de Patrimoni i Arquitectura de la Direcció General de la Policia favorable a acceptar la nova ubicació proposada per l’ajuntament per a la infraestructura: una part del solar municipal de l’avinguda de Miguel Hernández, 14-16.

El solar annex al Palau de Justícia era l’emplaçament inicial per a la construcció d’un edifici conjunt que compartirien la comissaria del Cos Nacional de Policia i les dependències de la Policia Local de Dénia. Amb esta finalitat, el ple de l’ajuntament de febrer de 2009 va acordar cedir-lo gratuïtament al Ministeri de l’Interior, que en maig d’aquell any va acceptar la cessió.

A setembre de 2016 l’Ajuntament de Dénia va requerir a la Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat que es pronunciara sobre si continuava amb la voluntat de construir la comissaria de la Policia Nacional en la parcel·la cedida o si optava per desistir. En este últim supòsit, i per interés públic, el terreny revertiria al consistori denier. El Ministeri de l’Interior va respondre llavors que volia continuar disposant de la parcel·la i va sol·licitar una pròrroga del període de cessió, que l’ajuntament va acceptar reiterant-li la necessitat de complir amb les condicions establides.

El mes de març de l’any 2019, el ple de l’ajuntament va acordar la modificació de la finalitat de la cessió del solar, que passa a ser, exclusivament, la construcció de l’edifici per a la Policia Nacional.

Finalment, la Gerència d’Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l’Estat, en un escrit d’abril d’enguany, comunica a l’Ajuntament de Dénia que, atesa la previsió d’augment de la plantilla d’agents en la comissaria de Dénia, necessita disposar d’una edificabilitat total d’uns 3.500 metres quadrats, per la qual cosa, el solar de 870,86 metres quadrats del carrer del 9 d’Octubre que va cedir l’ajuntament ja no és una opció. Per això, l’ajuntament inicia ara el procés per a la seua reversió a la titularitat municipal.

En relació a esta parcel·la, l’alcalde, Vicent Grimalt, ha anunciat que s’han iniciat converses amb la Conselleria de Justícia per tal de cedir-la per a l’ampliació dels jutjats actuals.

Quant al projecte d’una nova comissaria de Policia Nacional a Dénia, l’ajuntament ha plantejat a Interior la cessió d’un altre emplaçament. Es tracta d’una part del solar de titularitat municipal de l’avinguda de Miguel Hernández, números 14 i 16, que fita també amb l’avinguda d’Europa i el carrer de Mira-rosa. La parcel·la té una superfície total de 5.744 metres quadrats, dels quals, vora 1.800 es destinarien al nou edifici policial, ja que una altra part del solar, en concret 2.500 metres quadrats, estan oferits per a la construcció d’un nou centre de salut a la ciutat de Dénia. I com que queda encara espai lliure a la parcel·la, existeix la possibilitat de mantindre els dos parcs existents, l’infantil i el biosaludable.

L’alcalde i el regidor de Protecció Ciutadana van visitar la parcel·la fa unes setmanes amb la subdelegada del Govern a  Alacant, Araceli Poblador, i representants de la Direcció General de la Policia, que, després de conéixer-la, han informat que la ubicació és apropiada com a seu policial, ja que es troba en una zona dotacional i de serveis de la ciutat, amb eixida a tres vials, un d’ells de gran capacitat,  i es troba a una distància moderada del centre urbà, la qual cosa permet a la ciutadania accedir-hi caminant.

En el ple d’este mes es donarà compte d’este informe d’idoneïtat del nou emplaçament amb el qual s’enceta la tramitació per a oferir la parcel·la a Interior.

L’Ajuntament de Dénia i el Ministeri de l’Interior acorden ubicar la nova comissaria de Poli...
L’Ajuntament de Dénia i el Ministeri de l’Interior acorden ubicar la nova comissaria de Poli...
L’Ajuntament de Dénia i el Ministeri de l’Interior acorden ubicar la nova comissaria de Poli...
Anar al principi de la pàgina