Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

La ciutadania proposa que el solar de Marqués de Campo es convertisca en un espai verd d'estil mediterrani, amb vegetació autòctona i basat en criteris de sostenibilitat

L’Ajuntament de Dénia, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, ha dut a terme una enquesta per a conéixer les preferències de la ciutadania quant al disseny i usos del solar de l'antic ambulatori del carrer del Marqués de Campo, de titularitat municipal. L'enquesta ha estat oberta de l'1 al 30 de novembre i s'ha pogut respondre en línia des de les pàgines web de Participa Dénia i l’Ajuntament de Dénia, i presencialment en l’Espai de Participació de les Portelles i en les reunions de barri celebrades el mes passat.

Durant eixe període s'han obtingut un total de 1.248 respostes, que, una vegada analitzades, reflecteixen que la majoria de les persones que han votat prefereix que el futur espai tinga una funció ambiental (27,59% del total de vots), seguides en nombre per les que prefereixen atorgar-li un ús de descans i oci (el 25,21%); i cultural i d'esdeveniments (21,94%). En menor mesura, s'ha votat que l'espai es cree amb la finalitat de socialització (el 15,70%) o per a l'esport i la salut (9,56%).

Quant a l'estil del futur espai obert, hi ha més uniformitat en el criteri: un 52% de les persones que han participat en l'enquesta prefereixen que tinga un estil mediterrani i el 23,81% afirmen que l'estil els és indiferent sempre que estiga integrat en l'entorn. L'opció d'un lloc modern i minimalista ha sigut triada pel 12,15% dels votants i un altre 9,09% ha optat per donar-li un estil clàssic i romàntic.

En ser preguntats per l'edat que s'ha de prioritzar en el futur ús del solar, la majoria de votants (45%) ha manifestat que ha de ser una cosa equilibrada, sense prevalença d'un grup determinat d'edat.

Pràcticament el 50% ha mostrat la seua preferència perquè l'espai tinga la major part de la superfície coberta per vegetació i un 55,05% sol·licita que hi haja un equilibri entre les zones de sol i ombra en el recinte.

La majoria d'enquestats (54,49%) també prefereix que hi haja un predomini d'arbres enfront d'arbustos, que les espècies arbòries combinen equilibradament exemplars de fulla caduca i de fulla perenne i que predominen les plantes autòctones mediterrànies.

En l'apartat d'equipaments necessaris per al futur espai, el 29,5% ha optat per la instal·lació d'una font d'aigua potable i el 27,97% per la d'un ombrall. Segueixen en percentatge els qui opten per la creació d'un parc infantil (11,12%), la instal·lació de sanitaris (10,04%), la col·locació d'un tancament perimetral (8,46%) i contenidors soterrats (5,98%). La resta dels equipaments proposats, com a bancs còmodes, un templet de música, aparcament, cinema i teatre, pista de petanca o una font ornamental, no supera un 2% del total de vots.

En canvi, si hi ha un aspecte en el qual coincideixen pràcticament el 100% de les persones participants: la importància que l'espai es dissenye atenent paràmetres sostenibles.

Perfil dels votants

El perfil de les persones que han participat en aquesta enquesta de preferències és, per gènere, un 60% femení, un 39,11% masculí i un 1,54% de participants que ha preferit no dir-ho.

Per edats, el 50% de participants té entre 35 i 59 anys; el 23,80% se situa entre els 19 i els 34 anys i el 14,74% són persones entre els 60 i els 74 anys. Un 5,69% dels votants han sigut joves de 13 a 18 anys, un 4,73% menors de 12 anys i tan sols un 1,04% superava els 75 anys.

La majoria de participants, el 83,17%, es declaren residents permanents; el 10,98% afirma ser resident ocasional i un 3,21% diu no residir a Dénia.

Concurs d'idees

Els resultats de l'enquesta seran remesos a l'equip redactor de les bases i els plecs tècnics i administratius del concurs d'idees que es convocarà per a transformar aquest espai del centre de la ciutat. El Col·legi d'Arquitectes d'Alacant és l'òrgan encarregat d'aquest treball i de l'organització posterior de la mesa del jurat que valorarà els projectes des presenten.

Segons les previsions ja avançades per la regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, les bases del concurs es podrien fer públiques a principis de l'any que ve i a la primavera tindre ja el veredicte del jurat. La partida pressupostària per a l'execució del projecte s'inclouria en els pressupostos de 2022.

La ciutadania proposa que el solar de Marqués de Campo es convertisca en un espai verd d'...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina