Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Benestar Social

UPCCA- Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives

La UPCCA de Dénia és un servei públic i gratuït, adscrit a la Regidoria de Prevenció d'Addiccions i emmarcat en els Serveis Socials Municipals. Està acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

És un servei d'informació, orientació i assessorament sobre la prevenció de les addiccions (drogues i altres conductes addictives) i les seues problemàtiques associades.

També es promouen activitats, programes i campanyes de prevenció de les addiccions en els àmbits ESCOLAR, FAMILIAR, LABORAL i COMUNITARI en la població de Dénia. Aquestes actuacions tenen per objecte la prevenció de les addiccions, reduint o evitant l'ús i/o abús de drogues i d'altres conductes addictives.

  • PREVENCIÓ ESCOLAR: es promou l'aplicació de programes i activitats preventives en els centres educatius amb l'objectiu de potenciar l'autonomia en la població més jove, així com habilitats personals i socials, i la presa de decisions raonables i responsables. 
Xerrada en el IES
  • PREVENCIÓ FAMILIAR: informació, orientació, assessorament i formació educativa i preventiva adreçada a les famílies amb l'objectiu d'optimitzar el paper d'aquestes com a agents preventius.
Escola de Mares i Pares
  • PREVENCIÓ LABORAL: facilitar el desenvolupament d'actuacions en l'àmbit laboral encaminades a millorar la salut laboral, mitjançant la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.
Hàbits de Vida Saludables en l'Entorn Laboral
  • PREVENCIÓ COMUNITÀRIA: sensibilització i conscienciació de la població sobre les addiccions, mitjançant la promoció d'actituds encaminades cap a estils de vida més saludables i promovent la implicació de la comunitat, des de la corresponsabilitat i participació com a agent promotor d'actuacions preventives.
Campanya BEUS??? MESURA-HO!!!

Des de la UPCCA es potencia l'adquisició d'hàbits de vida saludable i una cultura de la salut afavoridora del benestar de la comunitat, evitant el consum abusiu o indegut de drogues, i altres conductes addictives.

Dirigit a tots/es els/les ciutadans/es de Dénia.

 

Segueix-nos a FACEBOOK (clicka)

Segueix-nos a INSTAGRAM (clicka)

 

Horari

de 8 a 15 hores

 

Anar al principi de la pàgina