Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'ajuntament convenia amb Generalitat la cessió dels drets preferents d'adquisició d'habitatges en el municipi per a finalitat social

El Ple de l'Ajuntament de Dénia ha aprovat hui per unanimitat de tots els grups polítics signar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge per a la cessió al consistori dels drets de tanteig i retracte (drets d'adquisició preferent) dels quals és titular l'administració autonòmica sobre els immobles situats en el nostre municipi.

L'objectiu és aconseguir "un parc públic d'habitatge sòlid i estable a Dénia per a garantir una actuació eficaç i eficient de l'administració local en la satisfacció de les necessitats de la ciutadania" i fer efectiu el dret "a un habitatge assequible, digne i adequat", en casos de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, proclius a patir situacions de desnonament, i situacions d'escassetat de recursos.

Al mateix temps, la cessió d'aquest dret a l'ajuntament evitarà a la ciutadania haver de donar-se d'alta com a sol·licitant d'habitatge en diferents registres administratius i, per tant, els desplaçaments fora de Dénia; i al consistori li donarà l'opció d'accedir a subvencions per a l'adquisició d'habitatge.
 
El regidor d'Habitatge, Óscar Mengual, ha agraït especialment a tota la Corporació el suport, amb el vot unànime, a la moció.

L'ajuntament convenia amb Generalitat la cessió dels drets preferents d'adquisició d...
Anar al principi de la pàgina