Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Ple extraordinari per a aprovar la modificació d’una errada

L’Ajuntament de Dénia ha celebrat este migdia un ple extraordinari per a aprovar la modificació de l’apartat primer de l’acord del ple del 12 de novembre passat relatiu a la resolució de la sol·licitud d’accés a la documentació de l’oferta d’Urbaser per part d’FCC, en existir error material en la seua redacció consistent en una errada en la transcripció del número d’una pàgina.

 

La proposta presentada al ple extraordinari diu al primer punt modificar l’esmentat acord de 12 de novembre en l’apartat primer de la manera següent:

 

“On diu:

 

Primer.- Concedir l'accés sol·licitat per la mercantil FCC exclusivament als
següents apartats de l'oferta tècnica de la mercantil URBASER malgrat el seu caràcter
confidencial declarat en aquesta, puix que la seua difusió no vulnera secret tècnic ni
cap comercial i es tracta d'informació relativa a la valoració de les ofertes el
coneixement de les quals resulta essencial per a comprendre el perquè de la puntuació obtinguda en l'informe de valoració del tècnic municipal:


4.1.1.2. Mitjans personals: Taules de les pàgines 118 i 119, i taula de la pàgina 198.
4.2.1.1. Mitjans materials:
- Vehicles/maquinària: Taules de les pàgines 124 a 127 (columnes 2 i 3).
- Contenidors: Taules de les pàgines 137 a 139 (columnes 2, 3 i 5).


Ha de dir:


Primer.- Concedir l'accés sol·licitat per la mercantil FCC exclusivament als
següents apartats de l'oferta tècnica de la mercantil URBASER malgrat el seu caràcter
confidencial declarat en aquesta, puix que la seua difusió no vulnera secret tècnic ni
cap comercial i es tracta d'informació relativa a la valoració de les ofertes el coneixement de les quals resulta essencial per a comprendre el perquè de la puntuació obtinguda en l'informe de valoració del tècnic municipal:


4.1.1.2. Mitjans personals: Taules de les pàgines 118 i 119.
4.2.1.1. Mitjans materials:
- Vehicles/maquinària: Taules de les pàgines 124 a 127 (columnes 2 i 3).
- Contenidors: Taules de les pàgines 137 a 139 (columnes 2, 3 i 5)”.

 

El segon apartat de la proposta és “mantindre la resta de l’acord adoptat”.

 

El punt ha sigut aprovat per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

Anar al principi de la pàgina