Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El ple resol dues sol·licituds més d'informació sobre l'expedient de contractació del servei de recollida de residus, ecoparc i neteja viària

En el marc de l'expedient de contractació 2021/12874 “Servei de recollida de sòlids urbans, gestió de l'ecoparc i neteja viària”, la mercantil licitadora OHL SERVICIOS INGESAN S.A. va presentar un escrit de data 17 de novembre, pel qual se sol·licita l'accés a les ofertes presentades per les empreses URBASER S.A., FCC MEDIO AMBIENTE SAU i UTE TETMA SIMETRIA VALORIZA MEDIO AMBIENTE, en ser part interessada en el procediment, i de conformitat amb la legislació aplicable en matèria de transparència en els processos de contractació pública, salvant el principi de confidencialitat i en les mateixes condicions que s'ofereix a la resta de competidors.

 

Sent el Ple de l'ajuntament l'òrgan de contractació d'aquest expedient, li correspon adoptar un acord respecte a aquestes i altres sol·licituds. Per a resoldre la petició complint amb els terminis establits, aquest migdia s'ha convocat un ple extraordinari i urgent que ha aprovat per unanimitat concedir accés a l'empresa OHL SERVICIOS INGESAN S.A. a les ofertes presentades per les empreses URBASER S.A., FCC MEDIO AMBIENTE SAU i UTE TETMA SIMETRIA VALORIZA MEDIO AMBIENTE, excepte aquella informació declarada com de caràcter confidencial per les empreses.

 

El segon punt de l'ordre del dia, aprovat per majoria, amb l'abstenció del grup municipal del Partit Popular, estableix denegar a l'empresa FCC Medio Ambiente SAU l'accés a la documentació sol·licitada de l'oferta de URBASER S. a. en els apartats següents -Recollida de la fracció orgànica, Instal·lacions i Inici del contracte- per la seua consideració com a confidencials per aquesta, la qual cosa està ratificat per l'informe del tècnic municipal.

El ple íntegre es pot consultar en aquesta adreça https://www.youtube.com/watch?v=o3pkTN_Ny60

 

El ple resol dues sol·licituds més d'informació sobre l'expedient de contractació de...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina