Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia trau a licitació la contractació del servei de desbrossament, manteniment i condicionament de zones verdes i altres espais públics

El pressupost de licitació és de 233.462,51 euros per a dos anys de contracte

La Junta de Govern Local ha aprovat esta setmana iniciar el procés de licitació del contracte del servei de desbrossament, manteniment i condicionament de zones públiques de titularitat municipal en el terme de Dénia. El pressupost de licitació ascendeix a 233.462,51 euros, IVA inclòs, corresponent als dos anys de durada del contracte.

 

Segons ha indicat el regidor de Parcs i Jardins, Pepe Doménech, este contracte persegueix tres objectius clars: “disposar d’una planificació i regularització dels treballs de desbrossament i neteja de zones públiques; millorar la capacitat de resposta davant queixes o incidències i, per últim, complementar les actuacions regulars amb unes altres puntuals de condicionament i millora”.

 

El nou contracte comporta millores respecte a l’actual: ampliarà el nombre de desbrossaments anuals, els recursos humans destinats al servei, la maquinària de treball, així com les zones a cobrir, incorporant, per exemple, els vessants nord i oest del castell i altres dues zones a l’interior del monument, el carrer de Sant Vicent de la Roqueta i la zona de vegetació de la corba de Sant Nicolás, amb la qual cosa ascendeixen a 44 en el terme. La durada del contracte també s’amplia i passa a ser d’1 a 2 anys.

 

Els treballs a realitzar que s’especifiquen al plec de condicions són: el desbrossament periòdic manual o amb desbrossadora en zones on siga impossible o inadequat utilitzar maquinària pesada (zones amb vegetació molt densa, terrenys amb desnivells o irregularitats importants, zones pròximes a arbrat, etc); el desbrossament amb màquines tallagespa i mulching per a xicotetes i mitjanes extensions en què l’orografia ho permeta i el desbrossament amb maquinària pesada. Així mateix el contractista s’encarregarà de la retirada de les restes i la seua gestió, traslladant-les  fins a abocadors autoritzats i, en cas de matèria vegetal, fins a la planta de compostatge municipal.

 

Tot i que els treballs de desbrossament es realitzaran periòdicament al llarg de l’any, els plecs puntualitzen que les zones a desbrossar hauran d’estar enllestides a finals del mes de juny, de manera que es minimitze el perill d’incendi així com les possibles molèsties durant la temporada turística d’estiu.

L’Ajuntament de Dénia trau a licitació la contractació del servei de desbrossament, mantenim...
Anar al principi de la pàgina