Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

La Generalitat delega en l’Ajuntament de Dénia la construcció de la segona residència i centre de dia per a persones majors dependents

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha signat la resolució de delegació a l’Ajuntament de Dénia de les competències en matèria d’infraestructures de serveis socials per a la construcció d’una segona residència i un centre de dia per a persones majors dependents. Així s’ha donat compte hui al ple de la Corporació, que ha aprovat per unanimitat esta delegació de competències, tràmit necessari per continuar amb el procés administratiu del projecte.

 

L’actuació s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya i es finançarà al 100% mitjançant els recursos financers derivats de l'Instrument Europeu de Recuperació (Next Generation EU). El pressupost de les obres ascendeix a 10.036.485,32 €, que es lliuraran a l’ajuntament en dues anualitats: 258.383,06 euros enguany i 9.778.102,26 euros en l’any 2023.

 

La nova residència i el centre de dia es construiran en una parcel·la de propietat municipal ubicada al carrer d’Apol·lo. La construcció d'aquesta infraestructura està continguda en el mapa d'infraestructures de serveis socials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el departament 16, Marina Alta, i prevista en el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials 2021-2025 (Convivint), al qual està adherit el Consistori denier.

 

El Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials ha emés informe favorable respecte de la viabilitat tècnica de la construcció projectada en les anualitats pressupostàries i en els termes que detalla la Corporació en la seua documentació tècnica.

 

A més, han estimat que les actuacions contribuiran, amb 100 places residencials i 20 places de centre de dia, al compliment de la fita consistent en la renovació o construcció de centres residencials, no residencials i de dia per a adaptar 22.360 places al nou model de cures de llarga duració, per a l’últim trimestre de 2023.

 

Ajudes a estudiants amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat

 

D’altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat una moció conjunta de tots els grups polítics de la Corporació instant al Govern d’Espanya a rectificar el requisit per a accedir a les ajudes beques per a estudiants amb necessitats educatives especials i amb necessitats específiques de suport educatiu, ampliant els criteris que faciliten la concessió a l’alumnat amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), per tal que vegen garantit el suport educatiu i l’adequada avaluació i seguiment del seu aprenentatge.

 

La moció també sol·licita a la Generalitat Valenciana la creació d’una beca o ajuda alternativa o complementària a la que puga atorgar el Ministeri que vaja dirigida a famílies amb membres amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE), en els casos de sol·licituds que no hagen sigut becades o que no hagen pogut justificar les beques anteriors.

 

Per últim s’acorda que l’Ajuntament de Dénia inicie els tràmits per a la redacció d’una ajuda municipal de forma transitòria, fins que la Generalitat Valenciana aprove l’ajuda anteriorment sol·licitada, amb l’objectiu de cobrir parcialment les despeses efectuades durant el 2022 per a aplicació de tractaments privats que reben els escolars amb dificultats i/o amb trastorns d’aprenentatge i/o d’adaptació escolar que no siguen prestats en el propi centre escolar i que estiguen prescrits per al seu suport fora del centre.

 

Aprovació definitiva pressupostos 2022 i altres

 

El ple celebrat hui ha aprovat per majoria, amb l’abstenció de Gent de Dénia i el vot en contra del Partit Popular, desestimar l’única al·legació presentada als pressupostos de 2022 i aprovar definitivament el pressupost d’este exercici, que ascendeix a 70.798.427,09 euros.

 

Altres dels punts tractats en la sessió de hui han sigut l’aprovació de les bonificacions del 65% en l’ICIO del canvi d’instal·lacions de lampisteria a l’hospital de La Pedrera i de la reparació del pati del col·legi Llebeig (ambdues per unanimitat); la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques de permanència limitada (per majoria, amb el vot negatiu de Ciudadanos); un reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 878.304,18 euros per al pagament de factures de 2021 (per unanimitat); l’aprovació inicial de rectificació de l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de Dénia (per majoria, amb l’abstenció de Gent de Dénia); la sol·licitud d’aplicació d’una bonificació del 50% al cànon anual que paga l’ajuntament per la concessió administrativa de l’edifici de l’antiga llotja de peix (aprovada per unanimitat) i l’aprovació per unanimitat de la modificació dels estatuts de la comunitat d’usuaris de vessaments de Dénia-el Verger, que atorga a esta última població la presidència, intervenció i secretaria de l’òrgan i a l’Ajuntament de Dénia la vicepresidència.

 

Un dels punts de l’orde del dia, l’aprovació de l’informe municipal desfavorable a la sol·licitud de Declaració d’Interés Comunitari per a l’ampliació d’un centre recreatiu esportiu d’hípica, ha quedat sobre la mesa.

 

 

 

Plànol de situació de la segona residència a la zona de la Pedrera
Anar al principi de la pàgina