Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia modifica el reglament de participació ciutadana incloent propostes de la Federació d’associacions veïnals i adaptant-lo a un llenguatge igualitari

El ple d’esta vesprada donarà llum verda a l’aprovació inicial de la modificació del reglament orgànic de participació ciutadana, vigent des de novembre de 2016, per a adaptar-lo a la conjuntura actual i arreplegant  les propostes de la Federació d’associacions veïnals i el departament de Participació Ciutadana.

 

Destaca la nova redacció de l’article 17 que regula el torn de precs i preguntes de la ciutadania en les sessions plenàries. D’una banda, s’estableix el procediment per a presentar les preguntes, que és el següent: enviant un correu electrònic adreçat a alcaldia@ayto-denia.es abans de les 14 hores del dia de la sessió ordinària o per la seu electrònica de l’ajuntament fins al dia abans de la celebració del ple. Les persones que sol·liciten la realització de preguntes s’hauran d’identificar amb nom i cognoms i número de DNI/NIE, realitzar una exposició clara i concisa de la pregunta, que ha d’estar relacionada amb temes d’interés general i d’àmbit municipal, i especificar si la pregunta ha de ser llegida per l’alcalde o alcaldessa o la plantejarà personalment en finalitzar la sessió del ple ordinari.

 

Per últim, s’indica que totes les preguntes remeses en el termini assenyalat seran llegides i contestades una vegada acabada la sessió plenària i es donarà difusió de les respostes en el portal de transparència de l’Ajuntament de Dénia i en les xarxes socials municipals.

 

El capítol V, que tracta del Consell de participació veïnal, s’amplia amb l’article 46.bis que regula les funcions de la presidència i la vicepresidència del Consell i introdueix alguns canvis en el nomenament dels membres i la temporalització del seu nomenament i durada en el càrrec.

 

Altre article fonamental del reglament, el número 52 referent als pressupostos participatius, introdueix en un nou apartat les condicions que han de complir les propostes que presenta la ciutadania i que es resumeixen en que han d’estar referides a actuacions que siguen competència de l'administració, no ser contràries a la normativa vigent, que responguen a l'interés general de la ciutadania i que siguen viables tècnica i econòmicament.

 

D’altra banda, el nou articulat inclou la figura del Consell Local d’Infància i Adolescència, “òrgan de participació infantil que compta amb el seu propi reglament de funcionament intern”, que no existia en el document redactat al 2016.

 

Així mateix, sota la supervisió del departament municipal d’Igualtat, la redacció del reglament s’ha modificat per a adaptar-la a un llenguatge inclusiu i igualitari. De igual manera s’ha fet amb els estatuts del Consell Municipal de Comerç, la modificació inicial dels quals també es porta al ple d’esta vesprada.

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Dénia modifica el reglament de participació ciutadana incloent propostes de ...

Altres notícies

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina