Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia prorroga el Pla de Millora del departament d’Urbanisme un any més

M. Josep Ripoll: “Sense aquesta injecció de personal no hauríem pogut tramitar en tres anys més de 1.400 expedients d’obra major i atendre unes 6.000 cites”

En el primer Consell d’Urbanisme del nou mandat, celebrat dilluns, la regidora de Territori, M. Josep Ripoll, va fer balanç dels resultats del Pla de Millora del departament d’Urbanisme posat en marxa fa tres anys i va anunciar que s’hi prorrogarà durant el 2024, la qual cosa suposa mantenir el reforç de personal amb cinc professionals: dos arquitectes, dos aparelladors i un TAG.

 

Els resultats aconseguits, “malgrat els canvis periòdics en la plantilla que ens exigeixen uns mesos de formació”, són molt positius: entre 2021 i 2023 s'hi han tramitat 1.415 expedients d’obra major i se n'han resolt 367 (214 finalment concedides). Pel que fa a les xifres d'atenció al públic, s'hi han realitzat 1.929 cites presencials i 4.589 telefòniques amb el personal tècnic del departament.

 

Cal destacar que en els primers sis mesos de funcionament d'aquest pla de xoc per a reforçar i agilitzar els serveis del departament d'Urbanisme ja s’hi van reduir a menys de la meitat les sol·licituds de llicències pendents.

 

Mesures d’agilització administrativa

 

El funcionament del departament d’Urbanisme també s’ha vist agilitzat gràcies a la posada en marxa de mesures com el procediment de l’informe previ, exigit per l’Ordenança de la Construcció per a les obres majors, que va entrar en vigor el 10 de juliol de 2021: en el termini d'un mes després de la presentació de tota la documentació, el sol·licitant de llicència rep un informe previ amb l’explicació del marc de referència bàsic amb l'objectiu d'evitar el que era molt habitual i és que fins a un 75% de les peticions de llicències havien de ser esmenades.

 

Entre les novetats anunciades ahir, la regidora va destacar que aquest informe previ inclourà també la informació d’ofici sobre el punt de clavegueram a què s’ha de connectar cada construcció, “estalviant a la persona interessada haver de passar per Aqualia”.

 

D’una altra banda, també en la línia d’agilitzar certs procediments, “per a facilitar la implantació de plaques solars crearem un imprés específic, de manera que el sol·licitant coneixerà tota la documentació que ha d’aportar-hi”.

 

Com a guia d'ajuda als sol·licitats de llicències, Ripoll va recordar que al web municipal estan publicats els criteris d'interpretació de l'Ordenança de la Construcció, "que anem a ampliar amb els criteris d’interpretació del Pla General Estructural". En aquest sentit, a més, la regidora va proposar l’organització d’una jornada específica amb els professionals per a explicar en detall els criteris d’aplicació del nou document de planejament.

 

Igualment, s’hi convocarà una segona trobada monogràfica centrada en la nova Ordenança reguladora del registre de reserves d’aprofitament, en fase d’exposició al públic. Es tracta d’una ordenança per a regular com gestionar les reserves d'aprofitament reconegudes per l’ajuntament, “mitjançant la creació d'un registre públic i transparent”, en el qual els particulars inscriuran les seues unitats d’aprofitament per a presentar-les al consistori i poder anar consumint-les quan vullguen materialitzar més edificabilitat en projectes urbanístics o bé per a poder vendre-les entre particulars.

 

“La finalitat, amb totes aquestes actuacions, és facilitar la feina als professionals del sector de la construcció perquè, efectivament, la tramitació de les llicència siga més àgil. I resoldre tots aquells dubtes que puguen tindre. Treballar en col·laboració, que és el millor resultats dona i la reunió d’ahir del Consell d’Urbanisme en va ser un bon exemple”, ha insistit Ripoll.

 

 

Plans d’Ordenació Pormenoritzada

 

Quant al Pla General Estructural, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el passat mes de maig, la regidora de Territori va informar al Consell d’Urbanisme que després de les exposicions al públic dels plans pormenoritzats de la Xara i Jesús Pobre només s’hi han rebut cinc al·legacions (quatre de Jesús Pobre i una de la Xara).

 

Pel que fa al terme de Dénia, la contractació de la redacció del Pla d’Ordenació Pormenoritzada es farà per zones: les Rotes, sector C1 (zona IES Sorts de la Mar), el Montgó, nucli urbà, polígon industrial, les Marines, les Deveses, i el disseminat.

 

L’Ajuntament de Dénia prorroga el Pla de Millora del departament d’Urbanisme un any més
L’Ajuntament de Dénia prorroga el Pla de Millora del departament d’Urbanisme un any més
L’Ajuntament de Dénia prorroga el Pla de Millora del departament d’Urbanisme un any més

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina