Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Dénia sol·licita a la Generalitat la devolució de la taxa per l'explotació de terrasses en sòl portuari que ha cobrat indegudament

El govern autonòmic ha recaptat per l'ús d'uns terrenys que no eren de la seua propietat, sinó de Patrimoni de l'Estat, que els va cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Dénia en 2022

El ple de l'Ajuntament de Dénia ha aprovat sol·licitar a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes la devolució de les quantitats cobrades indegudament en concepte de taxa per l'explotació com a terrasses de 1.790,62 metres quadrats de sòl de domini públic portuari com a terrasses. La Direcció General de Ports va autoritzar l'ajuntament a esta explotació, per resolució del 13 de maig de 2020, a canvi del pagament d'una taxa.

 

Però en una revisió de les condicions del permís, va eixir a la llum que l'àmbit de l'autorització engloba terrenys que formaven part de Patrimoni de l'Estat i que este ha cedit gratuïtament a l'Ajuntament de Dénia des d'abril de 2022. La superfície cedida per l'Estat és de 4.015,66 metres quadrats, dels quals són explotables com a terrasses 1.375,54 metres quadrats, actualment propietat de l'ajuntament.

 

Per este motiu, s'ha acordat sol·licitar a la Direcció General de Ports que modifique la seua autorització de manera que reculla fidelment els terrenys que són propietat de la Generalitat i deixe fora els que actualment són propietat del consistori denier, i que retorne les quantitats cobrades indegudament per eixos 1.375,54 metres quadrats de terreny que no eren de la seua propietat, sinó de l'Estat.

 

Esta modificació suposa que l'àmbit d'autorització de la Generalitat queda reduït a 2.871,56 metres quadrats (dels 6.887,22 metres quadrats contemplats en l'autorització inicial de 2020), dels quals són explotables com a terrasses 415,08 metres quadrats (enfront dels 1.790,62 metres quadrats pels quals pagava l'ajuntament).

 

Este acord ha sigut adoptat per majoria amb el vot favorable de PSPV, Compromís, Vox i Gent de Dénia i l'abstenció del Partit Popular.

 

En matèria econòmica, el ple també ha aprovat l'alçament d'objeccions realitzades per la Intervenció municipal i el reconeixement de la despesa realitzada per import de 2.865,87 euros; l'alçament de l'objecció i el reconeixement extrajudicial de crèdits i posterior pagament de factures per un import total de 20.116,23 euros; i el reconeixement extrajudicial de crèdits número 7 de l'exercici 2023, per import de 2.020,97 euros, per al pagament de factures de 2022. Els tres punts han sigut aprovats per unanimitat.

 

Així mateix, s'ha acordat subscriure un conveni de cooperació educativa amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx perquè els seus estudiants puguen desenvolupar pràctiques acadèmiques externes en l'Ajuntament de Dénia que els permeten “aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupabilitat i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria”. L'acord tindrà una vigència de quatre anys, prorrogables a altres quatre més per acord de les parts. Este punt s'ha aprovat per unanimitat.

 

El ple de l'ajuntament també ha aprovat definitivament la separació de Dénia del Consorci per al proveïment i sanejament d'aigües per als municipis de la comarca de la Marina Alta. Este acord es va adoptar inicialment a l'agost de 2023 i, després de trenta dies d'informació pública perquè les persones interessades presentaren al·legacions, sense que se n’haja presentat cap, es procedeix ara a l'aprovació definitiva de l'acord.

 

Han votat a favor d'este punt els grups PSPV, Compromís i Gent de Dénia; el vot de Vox ha sigut negatiu i el Partit Popular s'ha abstingut.

 

 

Parcel·la del Safari Park

 

 

Un altre dels punts tractats en la sessió ordinària de novembre ha sigut l'aprovació, per unanimitat, de l'informe tècnic realitzat per la Regidoria de Territori respecte a la consulta feta a l'Ajuntament de Dénia el passat 24 de novembre per l'Ajuntament del Verger de modificació puntual de les seues normes subsidiàries en l'antiga parcel·la del Safari Park.

 

L'Ajuntament del Verger té en marxa un expedient per a modificar el seu planejament en l'àmbit de l'antiga parcel·la del Safari Park per a fer compatible l'ús terciari del sòl d'aquesta parcel·la amb l'ús no urbanitzable protegit.

 

La parcel·la té una superfície total de 319.212 m², dels quals 102.044 m² estan situats en el municipi de Dénia i 217.168 m² en el municipi del Verger. La part de la parcel·la situada en el municipi de Dénia està classificada com a sòl no urbanitzable de protecció natural zona humida, d'acord amb el Pla General Estructural de Dénia actual, aprovat en el ple extraordinari celebrat el 4 de maig de 2023, publicat en el BOP d'Alacant núm. 97 amb data de 22 de maig de 2023.

 

Després de la verificació de la normativa aplicable, dels estudis de viabilitat, i dels informes tècnics realitzats per part d'arquitecta municipal i la cap del servei de Planejament, Gestió, Rehabilitació i infraestructures de l'Ajuntament de Dénia, la regidora de Territori, María Josep Ripoll, ha comentat que “en cap moment l'informe ha sigut desfavorable, però la parcel·la que correspon al municipi de Dénia està situada en una zona protegida, com és la Marjal de Pego, amb paisatges d'alt valor ecològic i amb un alt perill d'inundacions”.

 

Millora de l'eficiència del cicle de l'aigua

 

El ple ha adoptat per unanimitat presentar sol·licitud a la segona convocatòria de subvencions per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE digitalització del cicle de l'aigua). La finalitat principal d'esta mena d'ajudes és la modernització del cicle de l'aigua per a produir una millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua, reduint les pèrdues d'aigua en els sistemes de distribució i millorant les infraestructures de tractament d'aigües residuals

 

El projecte que presentarà Dénia ha sigut redactat per la concessionària del servei a la ciutat, Aqualia Gestión Integral del Agua S. A., i té com a objecte la millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua amb els següents tipus d'actuacions: de planificació, d'implementació d'accions de millora de l'eficiència i digitalització, i de gestió de la informació. El pressupost del projecte és d'1.242.801,29 euros.


Dénia sol·licita a la Generalitat la devolució de la taxa per l'explotació de terrasse...

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina