Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Dénia emprén un pla de mobilitat sostenible per a fomentar els modes de transport més respectuosos amb el medi ambient i racionalitzar l'ús de vehicles motoritzats

L'Ajuntament de Dénia ha iniciat el procés d'elaboració d'un Pla de Mobilitat Turística Sostenible, la ferramenta de gestió “que permetrà organitzar de manera eficient els diferents modes de transport de la ciutat, fomentant els més respectuosos amb el medi ambient (bicicleta, a peu i el transport públic), així com racionalitzar l'ús del transport motoritzat”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Scotto. El servici d'assistència tècnica per a la redacció del Pla ha sigut adjudicat a l'empresa DOYMO per un import de 36.400 euros.

 

El pla de treball ha començat amb la recopilació d'informació facilitada per l'Ajuntament de Dénia sobre la mobilitat, el trànsit, la xarxa viària, plans i estratègies municipals que afecten la mobilitat i accessibilitat del municipi, els aparcaments, cens de vehicles, el transport de mercaderies i turístic, zones de càrrega i descàrrega, transport públic i altres dades que permeten realitzar un diagnòstic “quantitatiu i qualitatiu” sobre l'actual model de mobilitat dels residents, turistes i visitants.

 

A partir del pròxim dilluns, 8 de juliol, i fins al 31 d'agost, continuarà la recollida d'informació utilitzant diferents metodologies.

 

D'una banda, s'arreplegarà informació de la via pública mitjançant càmeres de vigilància per al comptatge de vehicles, bicicletes i vianants en diferents punts de la ciutat; aforadors (comptadors) de tub pneumàtic i aforadors automàtics amb càmerres per a la lectura de matrícules. Els punts on s'instal·len estos dispositius, “l'única finalitat dels quals és la recollida de dades sense cap fi sancionador”, estaran degudament senyalitzats al públic.

 

Javier Scotto ha destacat que el procés de diagnosi serà “molt participat” i inclou enquestes d'hàbits de mobilitat en línia, disponible en la web de l'Ajuntament de Dénia (www.denia.es) a partir de la setmana vinent, i telefònica, a una mostra de 400 persones.

 

Així mateix, l'empresa redactora mantindrà reunions amb tots els agents implicats en la mobilitat de la ciutat: comerciants, Mercat municipal, associacions de famílies d'alumnat, associacions de taxi i veïnals, AEHTMA i Cedma, entre altres.

 

La previsió del pla de treball és que la diagnosi definitiva estiga finalitzada al novembre de 2024.

 

La següent fase del procés serà l'elaboració del Pla, que estarà acabat a la fi de març de 2025 i arreplegarà les propostes per a planificar una mobilitat més eficient “que ens permetran la presa de decisions”, ha afegit Scotto.

 

Objectius

 

El regidor de Seguretat Ciutadana ha agrupat els objectius que es pretenen aconseguir amb este Pla en cinc apartats.

 

El primer és aconseguir una mobilitat més sostenible, disminuint la contaminació i el consum energètic així com el consum d'espai públic.

 

Una mobilitat més inclusiva, amb accessibilitat universal de voreres i espais públics i un transport públic accessible i adaptat a tots els segments socials, és un altre dels reptes plantejats.

 

Altres objectius són aconseguir una mobilitat més segura –disminuint els accidents- i més eficient –temps competitius en el transport públic, per exemple-.

 

Finalment, el Pla vol contribuir al fet que Dénia tinga una mobilitat més compartida, comptant amb la participació i interacció amb la ciutadania, la col·laboració entre administracions i la coordinació en els instruments de planificació.

 

El Pla de Mobilitat Turística Sostenible és una de les accions incloses en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) 2021 i està finançat amb fons Next Generation UE.

Dénia emprén un pla de mobilitat sostenible per a fomentar els modes de transport més respec...
El regidor Javier Scotto

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina