Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Urbanisme

Control Urbanistic i Serveis Generals

ÀREA DE TERRITORI

ATENCIÓ A la CIUTADANIA

L'Àrea de Territori està funcionant a ple rendiment combinant el TELETREBALL i el TREBALL PRESENCIAL des de l'estat d'alarma per prevenció de la COVID19, la qual cosa ha permés agilitzar la tramitació dels expedients.

ATENCIÓ TELEFÒNICA I ATENCIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC

Podrà efectuar qualsevol consulta urbanística trucant al telèfon 966424143 o al 965780100, extensió 2033, en horari de 9 a 14 hores, o bé per correu electrònic a urbanisme@ayto-denia.es o si es dirigeix a Infraestructures, a obresiprojectes@ayto-denia.es

Per a consultes de Entitats Col.laboradores de l´Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques (ECUVs): ecuvdenia@ayto-denia.es

Per a efectuar qualsevol consulta urbanística, haurà d'indicar la referència cadastral i direcció completa de l'immoble, així com expedient administratiu relacionat si ho coneix. Gràcies

Les consultes rebudes seran respostes per correu, per telèfon -rebran una trucada en manera oculta-, o presencialment.

Per a conéixer l'estat dels expedients, els interessats podran accedir a la seu electrònica i a la seua carpeta ciutadana. Per a facilitar aqueixa informació, ELS INFORMES TÈCNICS que es vagen emetent seran VISIBLES PER ALS INTERESSATS.

ATENCIÓ PRESENCIAL

En l'actualitat, i en tot cas amb cita prèvia, els ciutadans podran efectuar consultes presencials:

- amb el Negociat d'atenció especialitzada en matèria d'urbanisme i amb Delineació, els dilluns i divendres de 10 a 13 hores.

-amb els Tècnics municipals, els dimarts, dimecres i dijous de 8.30 a 14 hores.

- amb la Regidora-Delegada de l'Àrea,  en els dies i hores que es convinguen amb els interessats.

Com sol·licitar cita prèvia: podrà sol·licitar-se per telèfon al 966424143 o al 965780100, extensió 2033, en horari de 9 a 14 hores, per correu electrònic a urbanisme@ayto-denia.es o per a Infraestructures a obresiprojectes@ayto-denia.es, o bé sol·licitant-ho presencialment en l'Oficina d'Urbanisme els dilluns i divendres de 10 a 13 hores.

Així mateix, els ciutadà/as podran consultar amb la OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) en el telèfon 96 646 70 09 en l'horari de 09’00 a 14’00 de dilluns a divendres segons normes organitzatives de la OAC.

 INSTRUCCIONS PER PRESENTAR DE MANERA TELEMÁTICA SOLICITUTS EN LA SEU ELECTRÓNICA DEL M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA

GESTIONS MES HABITUALS QUE POT REALITZAR A L´AREA DE TERRITORI:

  1.  Llicència Obra Menor                                                 Tràmit OAC    Preguntes freqüents
  2.  Llicència Obra Major
  3.  Declaració Responsable Obra Menor                           Tràmit OAC   Preguntes freqüents
  4.  Comunicació Prèvia Obra Menor                                  Tràmit OAC   Preguntes freqüents
  5.  Llicència Primera Ocupació Sol No Urbanitzable                               Preguntes freqüents
  6.  Declaració Responsable Primera Ocupació amb Obra                       Preguntes freqüents
  7.  Declaració Responsable Primera Ocupació Edificació Existent Sol Urbà            Preguntes freqüents
  8.  Declaració Responsable de Segona y Posterior Ocupació Sol Urbà (renovació)  Preguntes freqüents
  9.  Llicència Parcelació, Segregació y Declaració d’Innecesarietat
  10.  Llicència Divisió Horitzontal, Complex Inmobiliari o Declaració d’ Innecesarietat

Qualsevol gestió que corresponga al Departament de Control Urbanístic i Serveis Generals s'ha de fer mitjançant formulari normalitzat,  que es pot obtindre en el mateix Departament, en la OAC o descarregar-se del WEB municipal.

Per facilitar les gestions, quan presente sol.licituds indiqui el nombre d´expedient de referència si el coneix.

 

 

Horari

General:
Dilluns a divendres de 11 a 14 hrs.

Anar al principi de la pàgina