Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Agenda concejales

Actividad Concejal/a Fecha
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Raúl García de la Reina Martinez 21/05/2024
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Maria Josep Ripoll Berenguer 21/05/2024
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Melania Ivars Rojas 21/05/2024
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Marta Gascó Julio 21/05/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Raúl García de la Reina Martinez 21/05/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Marta Gascó Julio 21/05/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Javier Scotto Di Tella 21/05/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Maria Josep Ripoll Berenguer 21/05/2024
10.00 h C.I Joventut, esports, salut pública, habitatge i normalització lingüística Rafael Ferrán Carrió Company 21/05/2024
10.00 h C.I Joventut, esports, salut pública, habitatge i normalització lingüística Valentín Alcalà Martinez 21/05/2024
13.00 h C.I Cultura i festes Rafael Ferrán Carrió Company 21/05/2024
13.00 h C.I Cultura i festes Valentín Alcalà Martinez 21/05/2024
10.00 h C.I. Igualtat, polítiques inclusives, majors i educació Rafael Ferrán Carrió Company 22/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 22/05/2024
13.00 h Junta de Govern Local María José García Roselló 22/05/2024
13.00 h Junta de Govern Local Rafael Ferrán Carrió Company 22/05/2024
10.00 h C.I. Igualtat, polítiques inclusives, majors i educació María José García Roselló 22/05/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Melania Ivars Rojas 22/05/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Javier Scotto Di Tella 22/05/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Marta Gascó Julio 22/05/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Raúl García de la Reina Martinez 22/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 22/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 22/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 22/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 22/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 22/05/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA Javier Scotto Di Tella 23/05/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA José Domenech Mahiques 23/05/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA Marta Gascó Julio 23/05/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA Melania Ivars Rojas 23/05/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ Maria Josep Ripoll Berenguer 23/05/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ Alexandra Gertrudix Sánchez 23/05/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ José Domenech Mahiques 23/05/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ Fracesc Josep Roselló Sirerol 23/05/2024
10.00 h C.I Protecció Ciutadana María José García Roselló 23/05/2024
10.00 h C.I Protecció Ciutadana Rafael Ferrán Carrió Company 23/05/2024
13.00 C.I Territori i Transició Ecològica Rafael Ferrán Carrió Company 23/05/2024
13.00 C.I Territori i Transició Ecològica Valentín Alcalà Martinez 23/05/2024
10.00 C.I Promoció Econòmica María José García Roselló 24/05/2024
10.00 C.I Promoció Econòmica Rafael Ferrán Carrió Company 24/05/2024
13.00 C.I d'Hisenda María José García Roselló 24/05/2024
13.00 C.I d'Hisenda Rafael Ferrán Carrió Company 24/05/2024
10.00h C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA Fracesc Josep Roselló Sirerol 24/05/2024
10.00h C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA Alexandra Gertrudix Sánchez 24/05/2024
10.00h C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA José Domenech Mahiques 24/05/2024
10.00h C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA Raúl García de la Reina Martinez 24/05/2024
13.00h C.I HISENDA I COMPTES Fracesc Josep Roselló Sirerol 24/05/2024
13.00h C.I HISENDA I COMPTES Marta Gascó Julio 24/05/2024
13.00h C.I HISENDA I COMPTES José Domenech Mahiques 24/05/2024
13.00h C.I HISENDA I COMPTES Alexandra Gertrudix Sánchez 24/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 29/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 29/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 29/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 29/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 29/05/2024
13.00h Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 29/05/2024
13.00 h Junta de Govern Local María José García Roselló 29/05/2024
13.00 h Junta de Govern Local Rafael Ferrán Carrió Company 29/05/2024
19.00 h Ple ordinari María José García Roselló 30/05/2024
19.00 h Ple ordinari Rafael Ferrán Carrió Company 30/05/2024
19.00 h Ple ordinari Valentín Alcalà Martinez 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Alexandra Gertrudix Sánchez 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Javier Scotto Di Tella 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari José Domenech Mahiques 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Maria Josep Ripoll Berenguer 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Marta Gascó Julio 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Melania Ivars Rojas 30/05/2024
19.00 h. Ple ordinari Raúl García de la Reina Martinez 30/05/2024
Ir al princio de la página