Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Oficina d'Atenció Ciutadana

Més informació

Foto Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

Telèfon

96 575 95 55

Web

http://www.denia.es

e-mail

oac@ayto-denia.es

Adreça

Pl. Constitució, 10; Planta Baixa de l´Ajuntament

Oficina d'Atenció Ciutadana, Estadística i Cartografia

QUINS TRÀMITS ES PODEN REALITZAR?

Com a oficina d'assistència en matèria de registre –OAMR-, en les taules d'atenció personalitzada serà assistit/da per  funcionaris i funcionàries habilitats, podrà rebre assessorament i presentar documentació a través del registre electrònic.

Aquests són els tràmits més habituals:

 • Assessorament general sobre qualsevol tràmit municipal, funcionament de la seu electrònica, i orientació, si és el cas, a altres organismes tant públics com privats.
 • Registre electrònic de documents: es digitalitzen els documents que es   presenten i s'incorporen les còpies autèntiques al registre, retornant els originals a la persona interessada:

         - S'expedeixen rebuts de presentació.

         -  No es sol·licita la presentació de documents que ja consten a l'Ajuntament.

 • Assistència per a l'accés electrònic a la carpeta ciutadana en compareixença espontània de les persones interessades, practicant les notificacions pendents d'acceptar, consulta de sancions de trànsit, registres, peticions, etc.
 • Tramitació del pagament de les quantitats que van associades a llicències i tràmits, i pagament de multes. L'abonament es formalitza mitjançant targeta bancària en les mateixes taules d'atenció.
 • Gestió del padró municipal: tramitació d'altes i canvis de domicili, sol·licituds de baixes d'ofici, confirmació de residència i renovació padronal de persones estrangeres.
 • Tramitació de volants i certificats del padró sol·licitats en l’OAC sense cita prèvia.
 • Com a registre interoperable, en col·laboració amb el PROP, es remet a través de la plataforma d'interconnexió de registres SIR documentació a altres administracions públiques, evitant el desplaçament de la ciutadania. Així mateix es complementa l'emissió de certificats digitals de l’ACCV.
 • Des del servei d'Estadística es realitza el manteniment i retolació de carrers, i es tramiten certificats d'equivalència de números de policia.

 

INFORMACIÓ TELEFÒNICA I A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC

A més de l'atenció presencial podrà rebre informació i assessorament a través del nostre telèfon: 96 646 70 09, i del correu electrònic únic: oac@ayto-denia.es.

 

QUINES PERSONES PODEN REGISTRAR DOCUMENTS EN L’OAC?

Les persones físiques són les que poden triar entre la tramitació presencial o a través de mitjans electrònics, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En canvi, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, les que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria i el personal empleat públic.

Horari

Amb cita prèvia: dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 14:00 h. (última cita 13.30 h.)  dimarts i dijous de 9:00 a 17:00 h. (última cita 16.30 h.)
Pot demanar la cita en la web municipal OAC Dénia. Ofina Virtual Ajuntament de Dénia - Cita prèvia - Sol·licitud Cita prèvia (denia.es), telefonant a  l'OAC núm. 96 646 70 09,  o per email: oac@ayto-denia.es.

Si l'agenda de cites no s'ajusta a les seues necessitats, ens pot telefonar al núm. indicat.
 

Sense cita i en els mateixos horaris pot  tramitar: 

 1. - Volants i certificats d'empadronament. 
 2. - Confirmacions/renovacions de residència  de persones extrangeres.
 3. - Pràctica de notificacions que consten en la carpeta ciutadana,
 4. - Pagaments de multes, tallers, taxes. 
 5. - Assessorament i  informació general sobre tràmits, serveis i ajudes municipals y
 6. - Atenció per als tràmits personals a  les persones majors de 65 años.

Enllaços d'interés

Anar al principi de la pàgina