Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Hisenda

Més informació

Foto Serveis Económics

Telèfon

966467021

Web

http://www.denia.es

e-mail

serveis_economics@ayto-denia.es

Adreça

Pl. Consititució, 10

Factura electrònica

El Ple de l'Ajuntament de Dénia, en sessió celebrada el 30 d'octubre de 2.014, ha adoptat el següent acord:

Registre de factures

Creació formal del registre comptable de factures, conforme al que es disposa per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, gestionats per la unitat que té atribuïda la funció de comptabilitat en la Intervenció general de l'Ajuntament.

Codis d'unitats administratives

Aprovació dels llistats de codis d'òrgans competents en tramitació de factures, segons el directori DIR3 d'unitats administratives, gestionat per la Secretaria d'Estat de les Administracions Públiques.

Punt General d'Entrades de Factures electròniques

Pel que fa a les factures electròniques, la presentació de les quals és obligatòria des del 15 de gener de 2015, l'Ajuntament de Dénia, s'adhereix al punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració General de l'Estat, denominat FACe Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

Anar al principi de la pàgina