Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Benestar Social

Igualtat

La Regidoria d’Igualtat té com a objectiu, a través d’aquesta informació, posar a disposició de la ciutadania els serveis i recursos que es troben disponibles en el nostre municipi, relatius a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Des de l’Ajuntament de Dénia esperem que aquesta pàgina complisca amb el seu objectiu: informar i ser d’utilitat. Tenim un compromís amb el nostre municipi així com ho avala la llarga trajectòria en el disseny i implementació de polítiques públiques d’igualtat, i cada any continuem treballant amb la finalitat d’eradicar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.

Article 14 de la Constitució espanyola: “els espanyols són iguals davant de la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.

Si tens qualsevol suggeriment, pots fer-lo a: igualtat@ayto-denia.es

Horari

Dilluns a divendres de: 09:00 h a 14:00 h

Agent d'igualtat, per a l'assessorament especialitzat a dones i promoció i integració del principi d’igualtat en les polítiques municipals.

Estes funcions es concreten en les següents:

 1. Informació i assessorament personalitzat a dones sobre recursos i serveis, formació, orientació sociolaboral, itineraris professionals i normativa que afavorisca la igualtat entre dones i homes.
 2. Prevenció i detecció de la violència de gènere i coordinació amb els serveis especialitzats de la Generalitat.
 3. Detecció de les necessitats del municipi en matèria d’atenció a la violència de gènere.
 4. Participació en els plans de protecció local en coordinació amb la resta de serveis d’àmbit nacional, autonòmic i local.
 5. Informar i assessorar a dones per a la creació d’empreses i la millora de l’activitat empresarial/autònoma.
 6. Elaboració, implementació i avaluació de plans d’igualtat municipals.
 7. Dissenyar i impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques municipals.
 8. Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre les dones i homes, i prevenció de la violènia de gènere.
 9. Dissenyar accions per a fomentar l’assessorament de dones i assessorament per a la constitucio de les mateixes.
 10. Informar i assessorar a empreses o entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat i avaluar aquells que es presenten per a ser visats per la Direció general de l’Institut Valencià de les dones i per la igualtat de Gènere.

Estan dirigits a les dones víctimes de:

 • Maltractaments físics i/o psíquics
 • Agressions sexuals
 • Abusos sexuals
 • Assetjament sexual en l’àmbit laboral
Atenció directa

Rebràs una atenció directa gratuïta en l'àmbit social, psicològic i jurídic, per part de professionals, de dilluns a divendres de 8:00h a 22:00h.

 • T'oferim una acollida i escolta puntual i permanent.
 • T'informem sobre els teus drets i sobre els recursos existents per a afrontar la teua situació.
 • T'oferim ajuda professional per a pal·liar i/o superar les conseqüències del maltractament a través d’una intervenció psicosocial individual i grupal.

Pl. Arxiduc Carles, 3, 1er · 03700 Dénia

Atenció telefònica: Tel. 900 580 888

També t’oferim una atenció telefònica gratuïta les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.
Podràs alleujar la teua angoixa i sol·licitar ajuda, a través d’una atenció personalitzada per professionals expertes en esta problemàtica, des de l’anonimat que garantix el mitjà telefònic.

Enllaços d'interés

La Regidoria conta amb recursos i programes dirigits a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Escola Municipal Infantil, L'Escoleta

L’Escoleta té unes instal•lacions innovadores equipades totalment per al desenvolupament perfecte de les activitats programades i amb un equip complet de professionals especialitzats en educació infantil. Acull xiquets i xiquetes de 4 mesos a 3 anys. L’Escoleta disposa de serveis complets per a garantir-te la tranquil•litat i satisfer les necessitats del fill o la filla, estimular-los la creativitat i desenvolupar-ne les aptituds.

 • Guarderia-ludoteca.
 • Escola infantil.
 • Serveri de menjador voluntari.
 • Servei de transport amb acompanyant.
 • Bugaderia.

A més a més, hem programat nombroses activitats d’aprenentatge que complementen aquests serveis, com ara: teatre, dibuix i pintura, psicomotricitat, tallers, activitats extraescolars, tutories per a pares, atenció neonatal, etc.

Vacances per a totes i tots

El programa “Vacances per a totes i tots” està dissenyat amb la finalitat d'oferir als xiquets i xiquetes, d'entre 3 i 14 anys, un espai adequat per a la realització d'activitats lúdiques, socioculturals, d'oci i temps lliure, durant el període vacacional; col•laborant al mateix temps amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les famílies del municipi de Dénia.

Es pretén potenciar en els menors el desenvolupament d'habilitats socials i models adequats de convivència, a través de la realització d'activitats que fomenten el respecte a un mateix, als altres i a l'entorn, la companyonia, la cooperació, la cura i ajuda mútua.

Aquest programa es desenvoluparà durant el període estival i consistirà en la realització, durant l'horari de 7'45 a 15'15 h, de qualsevol tipus d'activitats coeducatives i d'oci per a xiquetes i xiquets per part d'experts professionals de l'educació infantil i l'animació sociocultural. Les xiquetes i xiquets es distribuiran per edats en les dependències d'un dels centres escolars públics del municipi, assignat anualment per a dur a terme el programa.

Així mateix, el programa té un servei de menjador, que està orientat a mantindre una rutina alimentària, així com garantir la correcta nutrició de l'alumnat del municipi de Dénia. Del servei de menjador s’encarregarà una empresa de càtering per a col•lectius, la qual elabora un menú adaptat a les necessitats nutricionals dels xiquets i xiquetes, així com menús especials en cas d'al•lèrgies o intoleràncies.

A més, es faran activitats especials, com per exemple, eixides i excursions al municipi: biblioteca, parcs, platja, etc; festa de final de curs amb l’alumnat, pares i mares; i altres activitats que propose l’empresa executora del programa.


Per a més informació:
Departament d’Igualtat.
Plaça de l’Arxiduc Carles, núm. 3, 5a planta.
966 421 555

El Consell de la Dona de Dénia és un òrgan consultiu i de participació sectorial. Aquest consell es va crear per la voluntat de l’Ajuntament de Dénia de contribuir al compliment de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics l’obligació de: promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones, i dels grups en què s’integren, siguen reals i efectives, eliminen els obstacles que impedisquen o dificulten la plenitud i facilitar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social.

El Consell de la Dona és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Dénia per a aquelles qüestions d’interés per a les dones de Dénia i, en concret, per a aquelles competències i funcions que impliquen una millora del benestar social i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població i que són pròpies del municipi.

El Consell de la Dona es justifica per la importància d’aquest sector en la vida de la ciutat, pel pes demogràfic, per les necessitats específiques i per les discriminacions per motiu sexual encara existents en la societat.

Són competències del Consell de la Dona de Dénia:

 1. Estimular la participació i l’associacionisme dels col·lectius de dones, facilitar la informació, la difusió, el suport i l’assessorament oportú.
 2. Conéixer i debatre sobre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la presència de les dones en la societat en tots els àmbits (socials, culturals, polítics, laborals, etc.) i a atendre específicament aquelles dones que pateixen situacions greus.
 3. Impulsar la coordinació, la col•laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i les institucions, ja siguen públiques o privades, que realitzen activitats per a la promoció de les dones.
 4. Estudiar i emetre informes sobre temes d’interés per a les dones, amb vista a contribuir als canvis que ens porten a una societat més justa i solidària.
 5. Proposar la realització de debats i campanyes innovadores que facen visibles les idees, la manera de fer i la veu de les dones.
 6. Ser consultat abans que els òrgans municipals debaten i aproven assumptes d’incidència especial en aquest sector.
 7. Ser l’òrgan de consulta en el procés d’elaboració d’ordenances que afecten a les dones, no només durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també durant els treballs d’elaboració.
 8. Proposar els procediments adequats per a la participació de les ciutadanes en els serveis i empreses municipals.

El IV Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones de Dénia és el document marc d'actuació per a l'Ajuntament de Dénia en matèria d'Igualtat i es presenta com un instrument de treball on s'arrepleguen les actuacions que cal realitzar des de les distintes entitats municipals, dirigides a eliminar les situacions de desigualtat de les dones en tots els àmbits de la vida social i encaminades a aconseguir una igualtat real i efectiva entre dones i hòmens.

S'ha elaborat, a través del Consell Municipal de la Dona, i la Regidoria d'Igualtat. Amb la posada en marxa d'aquest Pla, s'inicia un procés en constant evolució. Es tracta de propostes i accions flexibles que desenvoluparan diverses entitats, i orientades a la ciutadania.

Un dels nostres objectius és impulsar la participació com a pas imprescindible en la conquista de la igualtat real i com a instrument fonamental per a avançar en el benestar local.

Documentació d'interés
Servei d'Atenció Jurídica a la Dona (SAJ)

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Dénia ofereix un SERVEI D'ATENCIÓ JURÍDICA A LA DONA, que consisteix en: atenció, informació, orientació i assessorament en totes les qüestions jurídiques que es plantegen, i al qual podràs accedir de forma totalment gratuïta.

Contacte:
Plaça de l’Arxiduc Carles, 3 - 03700 Dénia
965 78 46 80

Horari de consultes:
Dilluns i dimecres de 9 a 13 h. (Cita prèvia).
Cita prèvia on-line

Anar al principi de la pàgina