Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Benestar Social

UPCCA- Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives

La UPCCA de Dénia és un servei públic i gratuït, adscrit a la Regidoria de Prevenció d'Addiccions i emmarcat en els Serveis Socials Municipals. Està acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat.

És un servei d'informació, orientació i assessorament sobre la prevenció de les addiccions (drogues i altres conductes addictives) i les seues problemàtiques associades.

També es promouen activitats, programes i campanyes de prevenció de les addiccions en els àmbits ESCOLAR, FAMILIAR, LABORAL i COMUNITARI en la població de Dénia. Aquestes actuacions tenen per objecte la prevenció de les addiccions, reduint o evitant l'ús i/o abús de drogues i d'altres conductes addictives.

 

  • PREVENCIÓ ESCOLAR: es promou l'aplicació de programes i activitats preventives en els centres educatius amb l'objectiu de potenciar l'autonomia en la població més jove, així com habilitats personals i socials, i la presa de decisions raonables i responsables. 
Xerrada en el IES

 

  • PREVENCIÓ FAMILIAR: informació, orientació, assessorament i formació educativa i preventiva adreçada a les famílies amb l'objectiu d'optimitzar el paper d'aquestes com a agents preventius.
Escola de Mares i Pares

 

  • PREVENCIÓ LABORAL: facilitar el desenvolupament d'actuacions en l'àmbit laboral encaminades a millorar la salut laboral, mitjançant la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius.
Hàbits de Vida Saludables en l'Entorn Laboral

 

  • PREVENCIÓ COMUNITÀRIA: sensibilització i conscienciació de la població sobre les addiccions, mitjançant la promoció d'actituds encaminades cap a estils de vida més saludables i promovent la implicació de la comunitat, des de la corresponsabilitat i participació com a agent promotor d'actuacions preventives.
Campanya BEUS??? MESURA-HO!!!

 

  • PREVENCIÓ INDICADA: intervenció amb menors que presenten consums incipients de substàncies tòxiques o patrons conductuals addictius, i amb les seues famílies.

 

Des de la UPCCA es potencia l'adquisició d'hàbits de vida saludable i una cultura de la salut afavoridora del benestar de la comunitat, evitant el consum abusiu o indegut de drogues, i altres conductes addictives.

Dirigit a tots/es els/les ciutadans/es de Dénia.

 

Segueix-nos a FACEBOOK (clicka)

Segueix-nos a INSTAGRAM (clicka)

 

 

PROGRAMA SERVEI RESPONSABLE - Què és?

El programa de prevenció de drogodependències "Servei Responsable" és un programa dirigit a professionals del sector hostaler, amb la finalitat de previndre i de reduir els riscos que, el consum abusiu d'alcohol i altres drogues poden produir.

És una iniciativa de la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues que compta amb la participació i implicació del col·lectiu professional i empresarial del sector hostaler. El programa es desenvolupa en el marc del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Federació Espanyola d'Hostaleria.

És un programa que pretén fer una intervenció en prevenció comunitària per a la consecució d'un sector hostaler i d'oci més segurs, saludables, responsables i de major qualitat pel que fa al consum d'alcohol i drogues il·legals. Per a això es planteja promoure una cultura de servei responsable en la venda i expedició de l'alcohol, la prevenció de consum de drogues il·legals en locals d'hostaleria i la reducció de riscos i danys associats al consum de drogues.

> Fes click per a conèixer els locals acreditats en Dénia <

 

 

Horari

de 8 a 15 hores

 

Anar al principi de la pàgina